Olika lösningar för olika behov

Helhetslösningar för stora organisationer

För stora organisationer med många kontaktytor finns också stora imagevinster att göra med en genomtänkt strategi för profilplagg. På nordisk bas har vi komponerat flera lösningar för stora företag. Lösningar som inbegriper allt från reception och kundmottagning till säljkår och showroom-personal samt servicetekniker och mekaniker. Olika yrkesuppgifter som ställer olika praktiska krav på plaggen. Men med ett gemensamt varumärke som måste utstråla samma sak i alla led och vid alla tillfällen.

Representativ och uppdaterad

Många av våra uppdrag handlar om att utarbeta lösningar för specifika yrkesgrupper vars arbete är just att representera varumärket utåt. Ofta är det säljare eller konsulter. Många gånger är dessa personers plagg prydliga, neutrala och nästintill intetsägande. Med våra kvalitetsplagg kan vi höja nivån på utstrålningen. Vi utvecklar också gärna rutiner för att regelbundet uppdatera utseendet. Med nya skjortor och accessoarer kan markörer skapas som signalerar att personen följer med sin tid. Enkla insatser som gör stor skillnad för både bäraren och varumärket.

Events med rätt profil

För många företag är events en viktig och växande del för att möta sina kunder. Här kan det också vara aktuellt att anpassa plaggen till en aktuell kampanj eller aktuellt tema. Vi planerar gärna hela aktivitetsåret tillsammans med våra uppdragsgivare och utvecklar unika designlösningar för varje tillfälle. Men vi har också stor erfarenhet av att sy ihop lösningar med kort varsel. Tack vare vår stora kännedom om, och tillgång till, aktuella kollektioner kan vi snabbt ge er mässa eller ert event en högkvalitativ look.

Varumärken som sticker ut

För vissa varumärken är det viktigt att utmärka sig, att vara unika och individuella. Ofta är det varumärken som också är måna om att visa att man har fingret på pulsen och vet vad som gäller just nu. För denna typ av varumärken är plagg ett utmärkt sätt att särskilja sig. Vi kan skapa lösningar som ger medarbetarna individuellt svängrum. Vi kan göra urval av förstklassiga men karaktäristiska plagg med tillräckligt många varianter för att varje medarbetare själv ska kunna utrycka sin personlighet. Resultatet blir välklädda, excentriska personer som utstrålar hög kvalitet.

Arbetsgång

Alla våra uppdrag utförs i nära samarbete med våra uppdragsgivare. Ett typiskt uppdrag hos oss på Oscar Jacobson Corporate ser ut så här.

  • Start av projektgrupp, representanter från både uppdragsgivare och OJC.
  • Behovsanalys av färger, koordination, design, funktion och kvalitet.
  • Intern projektgrupp hos OJC tar fram helhetsförslag.
  • Accept, provframtagning, ev. justeringar och order.
  • E-handels sida tas fram speciellt för denna uppdragsgivare.
  • Produkterna levereras och vissa delar läggs på OJC:s lager
btt